Veel bedrijven hebben een opleidingsbudget per medewerker of team. Medewerkers kunnen zelf invullen welke opleidingen en trainingen ze gaan doen in een jaar. Vaak komt een opleidingsbudget niet op. Hoe komt dat?

De kant van de organisatie
Aan de kant van de organisatie zien we hier een aantal redenen voor. We zien bijvoorbeeld dat het budget na een jaar vervalt en dat het budget per jaar te laag is om echt iets voor te doen. Soms zitten er te veel restricties aan waar het budget voor gebruikt kan worden. Ook zien we in de praktijk dat er bij organisaties vaak geen visie op ontwikkeling en een leven lang leren is en ook niet op de ontwikkeling van het bedrijf zelf en welke skills daar in de toekomst voor nodig zijn. Door het ontbreken van een visie op ontwikkeling, krijgen medewerkers weinig sturing en dat maakt het lastiger een geschikte opleiding te kiezen.

De kant van de medewerker
We zien vaak dat medewerkers geen beeld hebben van hun eigen drijfveren, wensen en talenten. Ze hebben geen langetermijnvisie op hun eigen loopbaan en carrière, wat het moeilijker maakt om gebruik te maken van het opleidingsbudget. Soms heeft de medewerker geen beeld van de mogelijkheden voor een opleiding of training. En dan is er nog zoiets als de waan van de dag waarin medewerkers worden opgeslokt en daardoor weinig gelegenheid hebben tot reflectie en geen antwoord formuleren op vragen als: wat wil ik eigenlijk? En hoe kan ik mij verder ontwikkelen?

Wat kan helpen?
Uiteraard helpt het om een visie en beleid te ontwikkelen en medewerkers en leidinggevenden met elkaar in gesprek te laten gaan. Medewerkers kunnen een Persoonlijk Ontwikkel Plan maken, waardoor zij zelf beter nadenken over de koers van hun loopbaan. Ook kan gedacht worden aan het uitbreiden van de mogelijkheden van een eigen opleidingsbudget. Dat kan bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om het budget van meerdere jaren bij elkaar te voegen voor een langere/duurdere opleiding/training. Of door het budget niet alleen beschikbaar te stellen voor professionele ontwikkeling, kennis en vaardigheden maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en een coach of loopbaanadviseur om talenten en drijfveren in kaart te brengen.

Tip voor een laag opleidingsbudget
Voor bedrijven met een laag opleidingsbudget kan ook gedacht worden aan interne kennisoverdracht. Ik weet van een bibliotheek die opleidingspunten geeft aan medewerkers die een workshop geven aan collega’s. De medewerker die de workshop geeft, krijgt twee keer zoveel punten als de medewerkers die de workshop volgen. Een leuk en goed voorbeeld van zichtbaarheid en doen waar je goed in bent.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe je een opleidingsbudget zo goed mogelijk kunt inzetten? Of over de subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling en loopbaanadvies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.