Dat de traditionele beoordelingsgesprekken met twee gesprekken per jaar niet meer voldoen, wisten we eigenlijk al vóór de coronatijd. Dit jaar geeft hopelijk het laatste zetje om daar definitief vanaf te zien. We zagen namelijk dat doelstellingen die aan het begin van het jaar werden benoemd om aan het eind van het jaar te beoordelen, half maart door de lockdown al direct achterhaald waren.

Doelstellingen voor een jaar zijn achterhaald
Corona is extreem en dat hopen we nooit meer mee te maken. Maar in een tijd van scrum en agile werken, werkt het ook niet goed om doelstellingen voor een periode van een jaar af te spreken. Het wordt tijd de gesprekscyclus anders in te richten en een andere naam te geven.

Ontwikkelgesprekken in plaats van beoordelingsgesprekken
Een betere naam voor de beoordelingsgesprekken is bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken, met aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker en voor de ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunten zijn niet alleen de organisatiedoelstellingen maar ook de talenten en capaciteiten van de medewerker. Doen waar je goed in bent zou wat ons betreft centraal moeten staan. De centrale vraag is dan ook: hoe kan jij gezien je talenten het best bijdragen aan de organisatie en aan het team? Benoem in een ontwikkelgesprek de talenten en capaciteiten en vraag de medewerker deze in te zetten in zijn/haar werk en in de samenwerking met collega’s.

Meerdere korte gesprekken in plaats van twee lange
In deze nieuwe vorm van beoordelen zijn de gesprekken elke drie of vier maanden en dienen om de eigen doelstellingen af te stemmen op de organisatiedoelstellingen, die al scrummend ieder kwartaal of vaker worden op- of bijgesteld. Dat lijkt misschien veel tijd te gaan kosten. Maar er moet toch tijd geïnvesteerd worden in de gesprekscyclus. Korte gesprekken een paar keer per jaar kosten misschien evenveel tijd en zijn veel effectiever. De medewerker blijft eigenaar van zijn/haar eigen doelen en invulling van het werk. Door zelf de regie te houden zal de medewerker met meer plezier en motivatie aan de slag zijn en kiezen voor waar hij/zij goed in is.

Meer weten?
Wij helpen voortdurend organisaties om hun beoordelingscyclus beter vorm te geven. Uiteraard vanuit onze visie dat iedereen zoveel mogelijk doet waar hij/zij goed in is. Wil je meer weten over wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.